does ambien need to be taken on an empty stomach buy ambien ambien kratom

highest dosage for tramadol buy tramadol online without a prescription tramadol help withdrawal opiates

mexico pharmacies phentermine buy phentermine without prescription customer reviews for phentermine

does ambien make you snore ambien for sale ambien somnambulism

buy ambien North Charleston buy ambien ambien next day drowsiness

ambien defense criminal cases buy ambien online ambien online purchase

tramadol methylphenidate interaction tramadol 50mg tramadol relaxing

ambien to hallucinate buy ambien can u take ambien with percocet

how many milligrams does it take to overdose on valium valium without prescription valium no prescription

what reverses ambien ambien without prescription withdrawal ambien cr

Formatering

Jy kan jou inhoud met verskillende HTML elemente vertoon. Ons sal in die kursus deeglik aandag hieraan gee.

Basiese HTML Elemente

Die <p> element skep ‘n nuwe paragraaf. Dit het spasies voor en na die paragraaf. Om ‘n skakel te maak, gebruik ‘n mens die <a> element.

Teks Semantiek

italics = <em>text</em> bold = <strong>text</strong> deleted text = <del>text</del> inserted text = <ins>text</ins> abbreviations = <abbr title=”Full text for the abbreviation”>abbreviation</abbr> definitions = <dfn title=”Full text for the definition”>definition</dfn>

Aanhalings en Kodes

Inline quotations = <q>Quotation text</q>
Longer quotations = <blockquote>Quotation text</blockquote>
short inline computer code = <code>code</code>
larger code snippet = <pre>code</pre>
side comments and small print = <small>text</small>