cervidil ambien buy ambien online find ambien online

dosis de valium para perros buy valium taking ambien and valium together

valium pregnancy effects buy valium valium abuse effects

how long does it take for tramadol withdrawal to start tramadol 50 mg tramadol nekpijn

what is a good dosage of ambien buy ambien online can i take ambien with methocarbamol

soma aromatherapy cheap soma soma di c4

how to get doctor to prescribe tramadol tramadol 50 mg order tramadol Columbia

can tramadol make u itch tramadol 50 mg losing weight on tramadol

soma distribuidora ltda buy soma soma concert toulouse

can you take ambien and advil together buy ambien no prescription order ambien South Dakota

Formatering

Jy kan jou inhoud met verskillende HTML elemente vertoon. Ons sal in die kursus deeglik aandag hieraan gee.

Basiese HTML Elemente

Die <p> element skep ‘n nuwe paragraaf. Dit het spasies voor en na die paragraaf. Om ‘n skakel te maak, gebruik ‘n mens die <a> element.

Teks Semantiek

italics = <em>text</em> bold = <strong>text</strong> deleted text = <del>text</del> inserted text = <ins>text</ins> abbreviations = <abbr title=”Full text for the abbreviation”>abbreviation</abbr> definitions = <dfn title=”Full text for the definition”>definition</dfn>

Aanhalings en Kodes

Inline quotations = <q>Quotation text</q>
Longer quotations = <blockquote>Quotation text</blockquote>
short inline computer code = <code>code</code>
larger code snippet = <pre>code</pre>
side comments and small print = <small>text</small>