Algemene inligting

Eredienste

Ons nooi almal, wat ‘n behoefte het aan die Woord van God, hartlik uit na ons Eredienste elke Sondagoggend om 9:30 in die kerkgebou. Die prediker is ds Jakkie du Preez.

algemene inligting

Kategese en Kleuterkerk vind Sondagoggende om 9:30 in die kerksaal plaas. Sien kontakbesonderhede onder.

Omgeegroepe kom soos onderling gereël weekliks bymekaar. Indien jy graag by ‘n omgeegroep wil inskakel kontak ds Jakkie du Preez.

Doop soos tussen die ouers en leraar gereël. ‘n Doopvorm moet ten minste drie weke voor die doopdatum deur die doopouers voltooi word en by die kerkkantoor ingehandig word. Doopdatums kan met die leraar gereël word. Kontak die kerkkantoor vir doopvorms.

Siekes en nuwe intrekkers – kontak u leraar, wyksverteenwoordiger of die kerkkantoor indien daar siekte in u huis of buurt is, asook nuwe intrekkers in u buurt.