can you inject 5mg valium valium for sale valium 2 mg discontinued

what over the counter diet pills work like phentermine where to buy phentermine illegal order phentermine online

wirkungsdauer tramadol tropfen buy tramadol online does the pill tramadol get you high

ambien with a little alcohol buy ambien online no prescription toxicity level of ambien

hur länge har man abstinens efter tramadol tramadol 50 mg is tramadol safe to snort

is it legal to drive on xanax generic xanax xanax prescribing guidelines

order soma Arkansas buy soma o que é soma dos inversos no excel

what happens if you take ambien while pregnant buy zolpidem online order zolpidem Cape Coral

how many xanax is an overdose xanax drug alprazolam buy Vancouver

smoking xanax tin foil buy xanax arret xanax angoisse

‘n Lewe van Aanbidding

worship Aanbidding vind nie net tydens ‘n erediens of net tydens lofprysing en aanbidding d.m.v sang en musiek plaas nie. Iemand het eendag op die volgende vraag as volg geantwoord: “Wanneer moet ek die Here loof en prys? Altyd en in alle omstandighede, en indien nodig maak gebruik van sang en musiek!” Gelowiges word in die Woord van die Here opgeroep om Hom te aanbid deur elke ding wat ons doen, en elke ding wat ons sê! Hier volg 5 elemente wat die kern van jou lewe van aanbidding teenoor die Here behoort te kenmerk: • Aanbid God deur jou funksie in die liggaam van Christus d.m.v. jou geestegawes uit te leef    (Rom 12:3-8) • Aanbid God deur uit te reik na hulle wat in nood verkeer. (Rom 12:13) • Aanbid God deur goed te doen en mededeelsaam te wees. (Heb 13:16) • Aanbid God deur jou individuele sowel as gesamentlike soeke na die teenwoordigheid van  God (Heb 10:19-25) • Aanbid God deur ‘n lewenstyl wat weier om gelykvormig aan die wêreld te wees. (Rom 12:1,2) Ons eredienste is nie die enigste nie, maar ‘n kosbare en belangrike deel van ons lewens van aanbidding teenoor die Here! Deur ons saamwees in die erediens, wil ons juis mekaar aanspoor, toerus en help om God op alle vlakke van ons lewe te aanbid!