order zolpidem Orlando buy ambien para que son las pastillas ambien

buy valium Lakeland buy valium valium usage recreatif

can you take xanax with steroids buy xanax online workout on xanax

traumatic brain injury and ambien buy ambien ambien highland park stabbing

what can i use instead of valium valium for anxiety diazepam online Roseville

xanax and l-tryptophan alprazolam online do they make 5 mg xanax

lorazepam or xanax for anxiety xanax online no prescription can you snort the blue xanax

carisoprodol online Paterson buy soma online soma campo grande ms

xanax bars to get high buy xanax online no prescription what the smallest dose of xanax

hur länge har man abstinens efter tramadol tramadol 50 mg is tramadol safe to snort

‘n Lewe van Aanbidding

worship Aanbidding vind nie net tydens ‘n erediens of net tydens lofprysing en aanbidding d.m.v sang en musiek plaas nie. Iemand het eendag op die volgende vraag as volg geantwoord: “Wanneer moet ek die Here loof en prys? Altyd en in alle omstandighede, en indien nodig maak gebruik van sang en musiek!” Gelowiges word in die Woord van die Here opgeroep om Hom te aanbid deur elke ding wat ons doen, en elke ding wat ons sê! Hier volg 5 elemente wat die kern van jou lewe van aanbidding teenoor die Here behoort te kenmerk: • Aanbid God deur jou funksie in die liggaam van Christus d.m.v. jou geestegawes uit te leef    (Rom 12:3-8) • Aanbid God deur uit te reik na hulle wat in nood verkeer. (Rom 12:13) • Aanbid God deur goed te doen en mededeelsaam te wees. (Heb 13:16) • Aanbid God deur jou individuele sowel as gesamentlike soeke na die teenwoordigheid van  God (Heb 10:19-25) • Aanbid God deur ‘n lewenstyl wat weier om gelykvormig aan die wêreld te wees. (Rom 12:1,2) Ons eredienste is nie die enigste nie, maar ‘n kosbare en belangrike deel van ons lewens van aanbidding teenoor die Here! Deur ons saamwees in die erediens, wil ons juis mekaar aanspoor, toerus en help om God op alle vlakke van ons lewe te aanbid!