Bonnievale – Kanaal van Jesusliefde
2 Kor. 5:14 Die liefde van Christus dring ons

Ons glo

Baie Welkom by die webtuiste van NG Kerk Vandermerwe, Bonnievale!

Ons glo in die suiwer verkondiging van God se Woord…

Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. 

Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. 

Ons glo in die Heilige Gees. 

Ons glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die opstanding van die vlees en ‘n ewige lewe.

Ons Visie

Ons as gemeente is ‘n Kanaal van Jesusliefde sodat almal saam kan tuiskom in die teenwoordigheid van ons Hemelse Vader. 

Ons as kerk sorg dat die lidmate van die gemeente bedien word met lering, met leierskap en met diensbaarheid.

Ons skep ruimtes van barmhartigheid, waar mense kan beleef dat die Here my in my nood raaksien en Hy gee om.

Die gemeente wil op so ‘n manier ‘saai’ dat mense nie net menslike goedhartigheid sal beleef nie, maar dat hulle die uitnodiging van Jesus sal beleef wat sê: “Kom na My toe …”.

oproep tot aksie

Kom skakel in by ons gemeente en word deel van ons Kanaal van Jesusliefde!