major xanax withdrawal generic xanax seresta ou xanax

xanax xr versus valium buy xanax online medicamento para dormir xanax

flight attendant ambien ambien for sale how old do you have to be to buy ambien

buy soma next day soma carisoprodol soma matrizes exercicios resolvidos

what reverses ambien ambien without prescription withdrawal ambien cr

tramadol hydrochloride 50 mg tablet buy tramadol no prescription tramadol sr bluelight

how do i get a phentermine prescription phentermine 37.5mg phentermine how long to see results

xanax onset duration order xanax does xanax lower body temperature

zithromax suspension coupon buy zithromax does liquid zithromax need refrigerated

zithromax z-pack (azithromycin) buy azithromycin zithromax suspension canada

Formatering

Jy kan jou inhoud met verskillende HTML elemente vertoon. Ons sal in die kursus deeglik aandag hieraan gee.

Basiese HTML Elemente

Die <p> element skep ‘n nuwe paragraaf. Dit het spasies voor en na die paragraaf. Om ‘n skakel te maak, gebruik ‘n mens die <a> element.

Teks Semantiek

italics = <em>text</em> bold = <strong>text</strong> deleted text = <del>text</del> inserted text = <ins>text</ins> abbreviations = <abbr title=”Full text for the abbreviation”>abbreviation</abbr> definitions = <dfn title=”Full text for the definition”>definition</dfn>

Aanhalings en Kodes

Inline quotations = <q>Quotation text</q>
Longer quotations = <blockquote>Quotation text</blockquote>
short inline computer code = <code>code</code>
larger code snippet = <pre>code</pre>
side comments and small print = <small>text</small>