overdose xanax seroquel buy xanax enceinte et xanax

xanax stop diarrhea xanax mg xanax et la grossesse

risk of alcohol and ambien buy ambien generic form of ambien cr

ambien buy North Charleston buy ambien online ambien 10mg vs lunesta 3 mg

zolpidem online Rochester buy ambien online why must ambien be taken on an empty stomach

what is a good dosage of ambien buy ambien online can i take ambien with methocarbamol

xanax tablets in india buy xanax online without prescription dea schedule for xanax

dog on valium side effects diazepam 5mg will valium help at the dentist

how long would it take to overdose on tramadol tramadol 50 mg why can't you take tramadol with viibryd

viagra instead of ambien buy ambien online how long does ambien affect last

Formatering

Jy kan jou inhoud met verskillende HTML elemente vertoon. Ons sal in die kursus deeglik aandag hieraan gee.

Basiese HTML Elemente

Die <p> element skep ‘n nuwe paragraaf. Dit het spasies voor en na die paragraaf. Om ‘n skakel te maak, gebruik ‘n mens die <a> element.

Teks Semantiek

italics = <em>text</em> bold = <strong>text</strong> deleted text = <del>text</del> inserted text = <ins>text</ins> abbreviations = <abbr title=”Full text for the abbreviation”>abbreviation</abbr> definitions = <dfn title=”Full text for the definition”>definition</dfn>

Aanhalings en Kodes

Inline quotations = <q>Quotation text</q>
Longer quotations = <blockquote>Quotation text</blockquote>
short inline computer code = <code>code</code>
larger code snippet = <pre>code</pre>
side comments and small print = <small>text</small>