cervidil ambien buy ambien online find ambien online

norco ambien overdose buy ambien online what is the best way to get off ambien

passion flower xanax xanax drug xanax doctors seattle

kava kava compared to xanax buy xanax xanax side effects numbness

xanax xr and grapefruit juice buy xanax online clonazepam vs ativan vs xanax

buy ambien North Charleston buy ambien ambien next day drowsiness

stopping xanax after one month buy xanax xanax 0.25 le soir

soma distribuidora ltda buy soma soma concert toulouse

soma penile pumps buy soma soma the strokes un mundo feliz

how many milligrams does it take to overdose on valium valium without prescription valium no prescription

Formatering

Jy kan jou inhoud met verskillende HTML elemente vertoon. Ons sal in die kursus deeglik aandag hieraan gee.

Basiese HTML Elemente

Die <p> element skep ‘n nuwe paragraaf. Dit het spasies voor en na die paragraaf. Om ‘n skakel te maak, gebruik ‘n mens die <a> element.

Teks Semantiek

italics = <em>text</em> bold = <strong>text</strong> deleted text = <del>text</del> inserted text = <ins>text</ins> abbreviations = <abbr title=”Full text for the abbreviation”>abbreviation</abbr> definitions = <dfn title=”Full text for the definition”>definition</dfn>

Aanhalings en Kodes

Inline quotations = <q>Quotation text</q>
Longer quotations = <blockquote>Quotation text</blockquote>
short inline computer code = <code>code</code>
larger code snippet = <pre>code</pre>
side comments and small print = <small>text</small>