diazepam 5mg vs valium valium generic valium makes me tired

modafinil and ambien buy ambien online is taking 3 ambien dangerous

ambien online Newport News buy ambien over the counter equivalent of ambien

does tramadol disturb sleep buy tramadol online darvocet tramadol

tramadol im internet bestellen - ohne rezept tramadol 50mg tramadol contiene aspirina

37.5 tramadol how strong is tramadol 50 mg tramadol sastav

onax 2 xanax buy xanax xanax for cat spraying

how do i snort ambien buy ambien online 2 layer ambien cr side effects

can i exercise while on valium buy valium online cheap temazepam valium same

que efectos causa la xanax buy xanax how to wean myself off xanax

Spotlight

Die Widgetkit Spotlight laat jou toe om ‘n overlay oor jou grafika te plaas wat vervaag of beweeg as jy jou muis daaroor hou.

Voorbeeld

As geen eie overlay gestel is, is die default spotlight soos bo beskryf.  Jy kan egter ook kies uit die volgende – fade, bottom, top, right en left.
Spotlight Image Spotlight Image
Custom Overlay (Bottom)
Spotlight Image
Custom Overlay (Right)
Spotlight Image
Spotlight Image
Spotlight Image
Custom Overlay (Top)
Spotlight Image
Custom Overlay (Left)

Hoe om te gebruik

Gebruik die HTML5 custom data attribute data-spotlight om die spotlight te aktiveer.
<a data-spotlight="on" href="/mypage.html">
	<img src="/image.jpg" width="180" height="120" alt="" />
</a>
Om jou eie overlay te definieer, gebruik ‘n div element met die CSS class overlay. Jy kan die volgende parameters stel:
<a data-spotlight="effect:bottom;" href="/mypage.html">
	<img src="/image.jpg" width="180" height="120" alt="" />
	<div class="overlay">Custom Overlay</div>
</a>
Jy kan die parameter vir die effek stel na fade, bottom, top, right en left.