valium dosage for claustrophobia valium pills 5mg valium equal xanax

soma restaurant and bar menu soma no prescription três numeros positivos cuja soma é 30 estão em p a

highest ambien dosage buy ambien no prescription ambien early morning awakening

are azithromycin and zithromax the same azithromycin 500mg can i take zithromax and mucinex

technique injection valium intra rectal buy valium online giving valium to dogs

zithromax cured my asthma buy zithromax online no prescription zithromax 250 price

c'est quoi valium buy valium valium hungary

long term effects of tramadol 50mg tramadol 50mg can you mix tramadol and oxy

ambien dog dose buy ambien online how long is an ambien trip

phentermine doctors akron ohio buy phentermine without prescription pure phentermine

‘n Lewe van Aanbidding

worship Aanbidding vind nie net tydens ‘n erediens of net tydens lofprysing en aanbidding d.m.v sang en musiek plaas nie. Iemand het eendag op die volgende vraag as volg geantwoord: “Wanneer moet ek die Here loof en prys? Altyd en in alle omstandighede, en indien nodig maak gebruik van sang en musiek!” Gelowiges word in die Woord van die Here opgeroep om Hom te aanbid deur elke ding wat ons doen, en elke ding wat ons sê! Hier volg 5 elemente wat die kern van jou lewe van aanbidding teenoor die Here behoort te kenmerk: • Aanbid God deur jou funksie in die liggaam van Christus d.m.v. jou geestegawes uit te leef    (Rom 12:3-8) • Aanbid God deur uit te reik na hulle wat in nood verkeer. (Rom 12:13) • Aanbid God deur goed te doen en mededeelsaam te wees. (Heb 13:16) • Aanbid God deur jou individuele sowel as gesamentlike soeke na die teenwoordigheid van  God (Heb 10:19-25) • Aanbid God deur ‘n lewenstyl wat weier om gelykvormig aan die wêreld te wees. (Rom 12:1,2) Ons eredienste is nie die enigste nie, maar ‘n kosbare en belangrike deel van ons lewens van aanbidding teenoor die Here! Deur ons saamwees in die erediens, wil ons juis mekaar aanspoor, toerus en help om God op alle vlakke van ons lewe te aanbid!