xanax bars to get high buy xanax online no prescription what the smallest dose of xanax

will ambien cr show on a drug test buy ambien how to go to sleep without ambien

carisoprodol online Paterson buy soma online soma campo grande ms

is ambien the strongest sleeping pill buy ambien can i take an antihistamine with ambien

lunesta mixed with ambien buy ambien online testing for ambien in urine

ambien and restoril mix buy ambien online is it safe to drink alcohol and take ambien

dosierung valium 10 diazepam 5mg valium uses and dosage

what over the counter diet pills work like phentermine where to buy phentermine illegal order phentermine online

xanax and l-tryptophan alprazolam online do they make 5 mg xanax

define tramadol hydrochloride buy tramadol online no prescription tramadol es bueno para el dolor de muela

‘n Lewe van Aanbidding

worship Aanbidding vind nie net tydens ‘n erediens of net tydens lofprysing en aanbidding d.m.v sang en musiek plaas nie. Iemand het eendag op die volgende vraag as volg geantwoord: “Wanneer moet ek die Here loof en prys? Altyd en in alle omstandighede, en indien nodig maak gebruik van sang en musiek!” Gelowiges word in die Woord van die Here opgeroep om Hom te aanbid deur elke ding wat ons doen, en elke ding wat ons sê! Hier volg 5 elemente wat die kern van jou lewe van aanbidding teenoor die Here behoort te kenmerk: • Aanbid God deur jou funksie in die liggaam van Christus d.m.v. jou geestegawes uit te leef    (Rom 12:3-8) • Aanbid God deur uit te reik na hulle wat in nood verkeer. (Rom 12:13) • Aanbid God deur goed te doen en mededeelsaam te wees. (Heb 13:16) • Aanbid God deur jou individuele sowel as gesamentlike soeke na die teenwoordigheid van  God (Heb 10:19-25) • Aanbid God deur ‘n lewenstyl wat weier om gelykvormig aan die wêreld te wees. (Rom 12:1,2) Ons eredienste is nie die enigste nie, maar ‘n kosbare en belangrike deel van ons lewens van aanbidding teenoor die Here! Deur ons saamwees in die erediens, wil ons juis mekaar aanspoor, toerus en help om God op alle vlakke van ons lewe te aanbid!