herbalife vs phentermine phentermine online does phentermine cause runny nose

phentermine clinics dallas tx buy adipex online how long does phentermine take to get out of system

a soma de todas as raízes de é soma for sale vince soma madrid

smashing pumpkins soma letra en español buy soma online song meanings soma strokes

xanax fearless cheap xanax online is klonopin and xanax the same

ambien side effects psychological zolpidem 10 mg is ambien and lorazepam the same

effects of tramadol hcl 50 mg tramadol 50mg withdrawal symptoms with tramadol

tramadol causa dolor de cabeza buy tramadol drug interactions tramadol diclofenac

taking ambien while on methadone zolpidem no prescription ambien on line no prescription

xanax da 0 50 buy xanax no prescription quotes on xanax

Bybelstudie

Die impak van God se wil

Bybelstudie groepe is tans besig met die baie dinamiese boek “Die

Impak van God se wil” deur Stephan Joubert

 

Normaalklasse vir Bybelstudie groepleiers om 9:00 in die konsistorie:

Studie 9 en 10 op 12 Augustus 2014 Studie 11 en 12 op 9 September 2014  Studie 13 en 14 op 21 Oktober 2014  

Damesbybelstudie

Studie 8  op 30 Julie Studie 9 op 13 Augustus Studie 10 op 27 Augustus Studie 11 op 10 September Studie 12 op 1 Oktober Studie 13 op 22 Oktober Studie 14 op 11 November  

Mans- en Werkende dames bybelstudie

Studie 8 op 5 Augustus Studie 9 op 19 Augustus Studie 10 op 2 September Studie 11 op 16 September Studie 12 op 14 Oktober Studie 13 op 28 Oktober Studie 14 op 11 November