will ambien show up on a ua buy ambien online ambien dry throat

phentermine hcl 30 mg buy online buy adipex rapid weight gain after stopping phentermine

phentermine clinics dallas tx buy adipex online how long does phentermine take to get out of system

herbalife vs phentermine phentermine online does phentermine cause runny nose

can you hallucinate off xanax buy alprazolam online am i going to get addicted to xanax

effects of tramadol hcl 50 mg tramadol 50mg withdrawal symptoms with tramadol

how long after anesthesia can i take xanax generic xanax buy brand name xanax

tranax-1 xanax xanax online peak onset xanax

soma mamagésa új könyve soma 350 mg soma intimates san antonio texas

quiero comprar valium diazepam guayaquil ecuador cheap valium does valium last longer than ativan

Bybelstudie

Die impak van God se wil

Bybelstudie groepe is tans besig met die baie dinamiese boek “Die

Impak van God se wil” deur Stephan Joubert

 

Normaalklasse vir Bybelstudie groepleiers om 9:00 in die konsistorie:

Studie 9 en 10 op 12 Augustus 2014 Studie 11 en 12 op 9 September 2014  Studie 13 en 14 op 21 Oktober 2014  

Damesbybelstudie

Studie 8  op 30 Julie Studie 9 op 13 Augustus Studie 10 op 27 Augustus Studie 11 op 10 September Studie 12 op 1 Oktober Studie 13 op 22 Oktober Studie 14 op 11 November  

Mans- en Werkende dames bybelstudie

Studie 8 op 5 Augustus Studie 9 op 19 Augustus Studie 10 op 2 September Studie 11 op 16 September Studie 12 op 14 Oktober Studie 13 op 28 Oktober Studie 14 op 11 November