how long does a valium shot last buy generic valium valium coke and alcohol

cyclobenzaprine with xanax xanax pill xanax buy Chesapeake

can you take tramadol with carisoprodol where to buy tramadol tramadol njurar

phentermine 37.5 mg testimonials buy phentermine online can you cut phentermine pills in half

tramadol before general anesthesia tramadol 50mg whats in tramadol 50mg tablets

valium cymbalta interactions buy valium valium online Columbia

ambien skin cancer order ambien online what dose of ambien is lethal

can you take valium and advil pm diazepam 5mg spinnerette valium knights chords

zithromax 5 day dose order zithromax online zithromax and bladder infection

tramadol hcl 50 mg withdrawal symptoms tramadol no prescription tramadol use in uk

Bybelstudie

Die impak van God se wil

Bybelstudie groepe is tans besig met die baie dinamiese boek “Die

Impak van God se wil” deur Stephan Joubert

 

Normaalklasse vir Bybelstudie groepleiers om 9:00 in die konsistorie:

Studie 9 en 10 op 12 Augustus 2014 Studie 11 en 12 op 9 September 2014  Studie 13 en 14 op 21 Oktober 2014  

Damesbybelstudie

Studie 8  op 30 Julie Studie 9 op 13 Augustus Studie 10 op 27 Augustus Studie 11 op 10 September Studie 12 op 1 Oktober Studie 13 op 22 Oktober Studie 14 op 11 November  

Mans- en Werkende dames bybelstudie

Studie 8 op 5 Augustus Studie 9 op 19 Augustus Studie 10 op 2 September Studie 11 op 16 September Studie 12 op 14 Oktober Studie 13 op 28 Oktober Studie 14 op 11 November